top of page
Sgroliwch lawr i ddarllen fesul cân / Scroll to read song by song ...
Cloriau Popeth 1080pix.jpg

Golau sydd, fel diwrnod newydd,

fel newid meddwl am arferion gwael.

Deffro i 'run sŵn 'run celwydd,

gad bethau'n rhydd, yn lle bod nhw'n gaeth.

 

Cofia bod ‘na olau disglair, 

golau sydd 'na i ti a fi.

Cofia bod yn olau i rywun,

rhywun sydd dan gwmwl du.

 

Yn y golau, yn y golau,

welest ti'r atebion i'r cwestiynau.

Yn y golau yn y golau

bod dy hun, a bod ar dy orau.

 

Golau sydd fel munud lonydd,

paid taflu cysgod dros dy ddyddiau pur.

Deffra'n syth i fyd o liwiau, 

mae 'na enfys yn yr awyr glir.

Cofia bod 'na olau disglair, 

golau sydd 'na i ti a fi.

Cofia bod yn olau i rywun,

rhywun sydd dan gwmwl du.

 

Yn y golau, yn y golau,

welest ti'r atebion i'r cwestiynau.

Yn y golau yn y golau,

bod dy hun, a bod ar dy orau.

 

Rho dy hun i dderbyn cariad,

yn dy hun mae’r nerth i bob dydd.

Teimla’r hud sy’n byw mewn hyder, 

Gad dy hun i fod yn rhydd.

 

Yn y golau, yn y golau,

welest ti'r atebion i'r cwestiynau.

Yn y golau yn y golau,

bod dy hun, a bod ar dy orau.

Yn y golau, yn y golau,

weles di'r atebion i'r cwestiynau.

Yn y golau yn y golau,

bod dy hun, a bod ar dy orau.

Clawr-Newid-PopethKizzy-Bandcamp.jpg

Amser am newid, amser i ddeffro,

ti'n gweld dy gyfle i fentro.

Mond drwy symud 'mlaen daw syniadau'n wir.

 

Amser i blannu, amser i fedi,

daw'r hedyn yn ffrwyth da i'w flasu

Mond drwy wneud un newid daw pethau yn glir.

 

Un newid bach yn gwneud byd o wahaniaeth.

Un newid bach yn gwneud lles.

Un newid bach yn gwneud byd o wahaniaeth.

Beth am neud y newid er gwell?

Beth am neud y newid er gwell?

 

Amser am newid, amser i arwain,

symud yn lle aros yn dy unfan.

Mond drwy droi'r dudalen cei wybod be fydd.

 

Un newid bach yn gwneud byd o wahaniaeth.

Un newid bach yn gwneud lles.

Un newid bach yn gwneud byd o wahaniaeth.

Beth am neud y newid er gwell?

Beth am neud y newid er gwell?

 

Teimla wres y tân.

Clywa nodau'r gân.

Dim esgusion i newid dy farn.

 

Dewis cau y llyfr neu

dewis bennod newydd

mae'r dewis wir yn un hawdd

a bydd newid bach, fel newid byd...

 

Un newid bach yn gwneud byd o wahaniaeth.

Un newid bach yn gwneud lles.

Un newid bach yn gwneud byd o wahaniaeth.

Beth am neud y newid er gwell?

 

Beth am neud y newid er gwell.

Clawr-Popeth-WEB-Blasydiafol.jpg

Pwy 'dw i?

Does dim ateb.

Dim ond rhes o gwestiynau a phethau dwi'n amau.

 

Yn y drych

Does dim ateb

'mond wynebu fy ofnau o fyw yn y golau.

 

Pwy wyt ti?

Pam ti’n cuddio?

Ti’n sefyll yna’n barod i’m temtio...

A dwi’n gaeth i ti.

 

Nawr dwi'n byw yn nhân dy gasineb

bron a marw ishe gweld dy wyneb.

Cam yn nes a’n cyrff yn cyfarfod

Ond mae blas y diafol ar dy dafod.

 

Blas y diafol ar dy dafod.

 

Tân, tân yn llosgi fy nghalon

Tân, tân sy’n rhwygo trwy’r noson.

Tân, tân yn llosgi fy nghalon

Dwi’n gwybod bydd ‘na boen,

A dagrau ar fy nghroen

 

Blas y diafol ar dy dafod.

 

I ble’r awn ni, lawr i Annwn?

I ddawnsio’n y cysgod a blasu pob pechod.

Mae’n rhy hwyr i ni guddio,

pam ei wrthod, pam ei rwystro...

Dwi’n gaeth i ni. 

 

Nawr dwi'n byw yn nhân dy gasineb

bron a marw ishe gweld dy wyneb.

Cam yn nes a’n cyrff yn cyfarfod

Ond mae blas y diafol ar dy dafod.

 

Blas y diafol ar dy dafod.

 

Tân, tân yn llosgi fy nghalon

Tân, tân sy’n rhwygo trwy’r noson.

Tân, tân yn llosgi fy nghalon

Dwi’n gwybod bydd ‘na boen,

A dagrau ar fy nghroen.

 

Blas y diafol ar dy dafod.

Cloriau-Popeth-1080pix-MASTERS-04.jpg

Agor y drysau, cym’ eiliad i syllu,

pob dydd bydd na gyfle’n dod i’th ran. 

Agor dy galon,
yna byw dy freddwydion, 

cym' gam o’r cysgodion,
cam ymlaen. 

Cad' dy ben uwchben y tonnau, 

drwy’r stormydd drwy'r glaw. 

Paid a derbyn bod na’m lle i fynd 

fe ddaw na gyfle, ie, fe ddaw 

Pan ti’n agor y drysau,
a ti’n datod y clymau, 

mae na haul ar y gorwel
sydd yn olau i ti. 

A ti’n agor y drysau,
ac yn dathlu bob cyfle, 

mae na aur ar y gorwel
sydd yn wobr i ti. 

Agor y drysau, cym’ eiliad i anadlu

gna’n fawr o bob awr sy’n dod i’th ran. 

Agor dy lygaid, a gweld y rhyfeddodau, 

mond her, nid anhawster,
sydd ar gael. 

 

Cad' dy ben uwchben y tonnau, 

drwy’r stormydd drwy'r glaw. 

Paid a derbyn bod na’m lle i fynd 

fe ddaw na gyfle, ie, fe ddaw 

 

Pan ti’n agor y drysau,
a ti’n datod y clymau, 

mae na haul ar y gorwel
sydd yn olau i ti. 

A ti’n agor y drysau,
ac yn dathlu bob cyfle, 

mae na aur ar y gorwel
sydd yn wobr i ti. 

Gadael byd sy’n llawn ansicrwydd.

Agor ddrws i gyfle newydd. 

Pan ti’n agor y drysau,
a ti’n datod y clymau, 

mae na haul ar y gorwel
sydd yn olau i ti.

A ti’n agor y drysau,
ac yn dathlu bob cyfle, 

mae na aur ar y gorwel
sydd yn wobr i ti. 

A ti’n agor y drysau,
a ti’n datod y clymau, 

mae na haul ar y gorwel
sydd yn olau i ti, 

A ti’n agor y drysau,
ac yn dathlu bob cyfle, 

mae na aur ar y gorwel
sydd yn wobr i ti. 

Sydd yn ddisglair i ti.

Sydd yn arwain ar lwybr newydd clir. 

Cloriau-Popeth-1080pix-150dpi-MASTERS-05.jpg

Acrobat –
dwi’n gwybod ’mod i’n saff 

Acrobat – ti’n dal yn dynn i’r rhaff

Acrobat – dwi’n dal i ddisgyn 

ond yn ara’ bach, mae’r risg yn teimlo’n dda –

dwi’n gwybod ’mod i’n saff...

 

 

Er mor anodd ar adegau,

mae’n anodd dal y pwysau,

a dal yn dynn pan mae pwysau ar fy ’sgwyddau. 

Mae’n anodd gweld yr ateb,

pob diwrnod yn ystrydeb,

mi ddalia i’n dynn - dyna’r ymateb!

 

 

Dwi’n teimlo fel Acrobat

 

 

Acrobat – ar hyd un llinell syth

Acrobat – cuddio o olau dydd

Acrobat – yn croesi dros y ffin 

Acrobat – heb amau dim...

 

... heb amau dim, dwi’n dal yn dynn...

 

 

Er mor anodd ar adegau,

mae’n anodd dal y pwysau,

a dal yn dynn pan mae pwysau ar fy ’sgwyddau. 

Mae’n anodd gweld yr ateb,

pob diwrnod yn ystrydeb,

mi ddalia i’n dynn - dyna’r ymateb!

 

 

Dwi’n teimlo fel Acrobat!

Cloriau-Popeth-1080pix-150dpi-MASTERS-06.jpg

Rhywle mae na galon yn curo

Oes na rywun yn gwrando?

Oes na rywun yn rhywle heno?

 

Rwy'n cerdded llwybrau maith

Chwilio am ateb ar hyd fy nhaith.

Dwed y geiriau, lliwia fy myd

Mae breuddwydion yn dod yn wir.

 

Dwi'n dianc o ddyddiau du

Heb gysur, heb obaith,
heb drywydd clir

mae'r ffordd yn hir, wyt ti yna i mi?

 

Rhywle mae na galon yn curo

Oes na rywun yn gwrando?

Rhywun yn rhywle heno,
rhywle heno?

 

 

Dwi'n ysu i'th gal di'n nes

Lle fues di'n cuddio
holl ddyddia fy oes?

Clyw fy ngeiriau, mwytha fy nghur

Mae breuddwydion yn dod yn wir.

 

Dwi'n dianc o ddyddiau du

Heb gysur, heb obaith, 
heb drywydd clir

mae'r ffordd yn hir, wyt ti yna i mi?

 

Rhywle mae na galon yn curo

Oes na rywun yn gwrando?

Rhywun yn rhywle heno, rhywle heno?

Rhywle mae fy nghalon yn curo

wyt ti yno yn gwrando?

Rhywun yn rhywle . . .

 

Dwi'n galw arna chdi

Cydia'n fy nwylo i

a cherddaf gyda thi

 

Rhywle mae na galon yn curo

Oes na rywun yn gwrando?

Rywun yn rhywle heno...

Rhywle mae fy nghalon yn curo

wyt ti yno yn gwrando?

Rhywun yn rhywle.

Cloriau-Popeth-1080pix-300dpi-MASTERS-07.jpg

Be fysa wedi digwydd tasa ti di gwrando’r gri,

Tasa ti di brathu’r afal,
di dawnsio hefo fi?

Dim boddi ym môr euogrwydd,
ond nofio hefo’r lli,

Gadael serch dy frathu
a dawnsio hefo fi.

 

Dal y gannwyll (llosgi'r nwyon)

Bod yn chdi (bod yn fodlon)

Dal y gannwyll oedd dy drosedd

Gwaed ein cariad ar dy fysedd...

 

 

Be fysa wedi digwydd,
taswn i heb ffoi i'r nos?

Gadael bwrdd y cardia noeth,
brenhines calon dlos.

Mae'r joker sy'n dy lawes,
yn chwerthin ar fy mhen,

A minnau wedi gamblo,
ffrind ‘di ffrind - Amen!

 

Dal y gannwyll (llosgi'r nwyon)

Bod yn chdi (bod yn fodlon)

Dal y gannwyll oedd dy drosedd

Gwaed ein cariad ar dy fysedd...

 

 

Be fysa wedi digwydd
tasa ti di blasu’r medd

‘Di meddwi yn fy mreichia,
sobri yn yr hedd?

Tanio matsian natur
a llyncu mŵg ein serch

Diolch a dam am beidio,
welai di eto ferch.

 

Dal y gannwyll (llosgi'r nwyon)

Bod yn chdi (bod yn fodlon)

Dal y gannwyll oedd dy drosedd

Gwaed ein cariad ar dy fysedd...

Dal y gannwyll,
dal yn wylo (dal yn wylo)

Dal y gannwyll,
dal yn wylo (dal yn wylo)

Dal y gannwyll (llosgi'r nwyon)

Bod yn chdi (bod yn fodlon)

Dal y gannwyll, dal yn wylo 

Cyfle’n llithro drwy ein dwylo.

Holding-Cover.jpg

Geiriau Cân 8 (yma'n fuan)

Holding-Cover.jpg

Geiriau Cân 9 (yma'n fuan)

bottom of page